2017 m. spalio 27 d.

Aplankėme šviesaus atminimo ilgamečių mūsų draugijos narių, buvusių vadovų, Onos – Marijonos Kudrevičienės, Leonardos Paršelienės, Prano Pelegrimo ir aktyvios draugijos narės Zofijos Valutytės kapus.