2019 m. rugsėjo 25 d.

Ši savaitė – Tarptautinė kurčiųjų savaitė. Ta proga kauniečiai aplankė  LKD muziejų,  R.Buikauskienė supažindino su draugijos pastato istorija.   Susitiko su LKD Prezidentu K.Vaišnora ir viceprezidentu M.Balaišiu.

Edukacinė išvyka

Aplankyta A.Česnulio medžio drožinių parkas, lynų kelias, Birštono apžvalgos bokštas. Susipažinta su šakočių gaminimo technologija ir jų gamyba, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse.