Sveikintina iniciatyva

Dalinamės gražia iniciatyva ir skatiname visus būti kūrybiškais, ieškoti naujų galimybių, kaip būti matomais ne tik mūsų bendruomenei, bet ir visai visuomenei. Didžiuokimės savo gimtąja kalba ir aktyviai demonstruokime kokia turtinga ir graži ji yra!

Jaunimas su klausos negalią drąsiai žengia kūrybos keliu

Kauno kurčiųjų reabiliacijos centras antrus metus iš eilės bendradarbiaudamas su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centru įgyvendina vaikams ir jaunimui su klausos negalią skirtą projektą, kurio tikslas sukurti tinkamas galimybes įsitraukti į kultūros ir meno procesus, užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą puoselėjant savo unikalią kultūrą bei realizuoti savo kūrybiškumo potencialą. Pirmojo projekto sėkmingi rezultatai ir aktyvus…