Jaunimas su klausos negalią drąsiai žengia kūrybos keliu

Kauno kurčiųjų reabiliacijos centras antrus metus iš eilės bendradarbiaudamas su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centru įgyvendina vaikams ir jaunimui su klausos negalią skirtą projektą, kurio tikslas sukurti tinkamas galimybes įsitraukti į kultūros ir meno procesus, užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą puoselėjant savo unikalią kultūrą bei realizuoti savo kūrybiškumo potencialą. Pirmojo projekto sėkmingi rezultatai ir aktyvus…