Startuoja projektas „Komunikacinė partnerystė – raktas kurčiųjų informacijos prieinamumui“

Kauno miesto savivaldybės inicijuota programa „Iniciatyvos Kaunui“ skyrė finansavimą Kauno kurčiųjų reabilitacijos centro projektui „Komunikacinė partnerystė – raktas kurčiųjų informacijos prieinamumui“. Prieš projektui oficialiai prasidedant, darbo grupė jau aptarė pagrindines projekto veiklas, pasidalino atsakomybėmis bei apsibrėžė kiekvieno darbo terminus.

Konferencija „Vienybėje – stiprybė: Mes ir klausos negalią turintis žmogus“

Projektas „Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų kūrimas kurtiesiems“ užbaigė savo veiklas konferencija „Vienybėje – stiprybė: Mes ir klausos negalią turintis žmogus“. LKD Kauno teritorinė valdyba, kartu su Lietuvos kurčiųjų draugiją, konferencijos dalyviams dovanojo informacinius pranešimus apie organizacijos kuriamus kultūros produktus kurtiesiems, kaip bendrauti ir tinkamai suteikti jiems paslaugas bei pasidalinta geroji užsienio patirtimi,  kaip kurti specializuotas ir kokybiškas kultūros paslaugas.

Naujos galimybės ir siekiai realizuojami kultūros projektais

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras šiais metais didelį indelį skyrė savo bendruomenės kultūrinės integracijos gerinimui. Net 4 laimėti ir įgyvendinti projektai sukūrė naujas galimybes specialistams kelti kvalifikaciją, novatorišką būdą spręsti kurčiųjų nedarbo klausimą, efektyviai skatinti kurčiųjų kultūros menų populiarinimą ir kūrybiškumo ugdymą. Kokybiškos kultūros veiklos paslaugos kuriamos keliant specialistų kvalifikaciją Projekto „Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų…