Naujos galimybės ir siekiai realizuojami kultūros projektais

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras šiais metais didelį indelį skyrė savo bendruomenės kultūrinės integracijos gerinimui. Net 4 laimėti ir įgyvendinti projektai sukūrė naujas galimybes specialistams kelti kvalifikaciją, novatorišką būdą spręsti kurčiųjų nedarbo klausimą, efektyviai skatinti kurčiųjų kultūros menų populiarinimą ir kūrybiškumo ugdymą. Kokybiškos kultūros veiklos paslaugos kuriamos keliant specialistų kvalifikaciją Projekto „Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų…