Jaunimas su klausos negalią drąsiai žengia kūrybos keliu

Kauno kurčiųjų reabiliacijos centras antrus metus iš eilės bendradarbiaudamas su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčių ugdymo centru įgyvendina vaikams ir jaunimui su klausos negalią skirtą projektą, kurio tikslas sukurti tinkamas galimybes įsitraukti į kultūros ir meno procesus, užtikrinti jų aktyvų dalyvavimą puoselėjant savo unikalią kultūrą bei realizuoti savo kūrybiškumo potencialą. Pirmojo projekto sėkmingi rezultatai ir aktyvus…

Naujos galimybės ir siekiai realizuojami kultūros projektais

Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras šiais metais didelį indelį skyrė savo bendruomenės kultūrinės integracijos gerinimui. Net 4 laimėti ir įgyvendinti projektai sukūrė naujas galimybes specialistams kelti kvalifikaciją, novatorišką būdą spręsti kurčiųjų nedarbo klausimą, efektyviai skatinti kurčiųjų kultūros menų populiarinimą ir kūrybiškumo ugdymą. Kokybiškos kultūros veiklos paslaugos kuriamos keliant specialistų kvalifikaciją Projekto „Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų…