2020 m. rugsėjo 5 d.

Pagal 2020 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą Neįgaliųjų savarankiškumo kasdieninėje veikloje įgūdžių formavimas ir atkūrimas ,,Sveikata ir aš” veiklą organizuota edukacinė išvyka į Biržus.