2019 m. gruodžio 7 d.

Kauno komanda dalyvavo “Super miestas” konkurse ir užėmė II- ają vietą.  Komandai atstovavo Lietuvos gestų kalbos vertėjai: Arnoldas  Matulis, Alina Dragūnė, Milda He, Simona Milašiūtė, Kauno  kurčiųjų reabilitacijos centro darbuotoja Rūta Motiejūnienė,  kurčiųjų bendruomenė – Remigijus Balaišis ir Gabrielius  Katakinas.