“Per meną – į darbą” (2016)

Remiantis A. Vaitkevičienės parengta programa “Dailės terapijos metodų taikymas neįgaliųjų įdarbinimo situacijoje” (2008, Šiaulių universitetas), meno terapija yra vienas iš metodų, kuris stiprina žmonių Aš-veiksmingumą, pozityvų savęs vertinimą, kūrybiškumą, spontaniškumą, atsivėrimą pasauliui. Šis metodas – tai asmenybės lavinimo būdas, puikiai pritaikomas klausos negalią turintiems asmenims, kur dėl savo negalios jie nesijaus nelygiaverčiais grupės dalyviais.