„Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre” (2017)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“.

„Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų kūrimas kurtiesiems” (2016)

LKD Kauno teritorinė valdyba parengė projektą „Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų kūrimas kurtiesiems”. Šis projektas buvo skirtas specialistų dirbančių su klausos negalią turinčiais žmonėmis kvalifikacijos kėlimui, taip siekiant užtikrinti kurtiesiems teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę bei gerinti jų prieinamumą. Projekto metu vyko specialistams skirtų mokymų ciklas ir konferencija.