Vaikų stovykla „Bendraukime 2019“

2019 m. liepos 12-21 d. Kulautuvoje (Kauno raj.) vyko Kurčiųjų socialinio emocinio ugdymo stovykla “Bendraukime 2019”, kurioje dalyvavo 30 kurčiųjų mokinių ir 6 vadovai. Stovyklą organizavo Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinė valdybos nariai kartu su Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro darbuotojais. Stovyklą rėmė Kauno miesto savivaldybė – programa “Iniciatyvos Kaunui”. Tai yra antroji LKD…

„Kurčiųjų kultūros puoselėjimas interaktyviuose produktuose“ (2017- 2018)

APIE PROJEKTĄ Trečius metus iš eilės vykdomas projektas šiais metais orientuojasi į kurčiųjų kultūros archyvų aktualizavimą ir jo pateikimą modernioje papildytos realybės platformoje. Šiuo projektu KKRC pasiryžęs pritaikant inovatyviausias technologines galimybes atgaivinti ir įprasinti visą kurčiųjų kultūros istoriją. Naujasis projektas sukurs interaktyvų leidinį, kuriame informatyviai ir vaizdingai bus pateikti istoriniai faktai ir pavyzdžiai. Papildyta realybė leis…

„E. erdvės mokymai: e. vartai draugiškai integracijai į visuomenę“ (2017)

APIE PROJEKTĄ Projekto tikslas - ugdyti vyresnio amžiaus klausos negalią turinčių žmonių kompiuterinius įgūdžius, kurie įgalintų juos savarankiškai komunikuoti, ieškoti ir gauti informacijos bei e. paslaugas. Organizuojami e. mokymai apims 10 skirtingų temų, kurios mokymų dalyvius išmokins orientuotis elektroninėje erdvėję, patiems valdyti programas ir įrankius savo kompiuteriuose bei išmaniuosiuose įrenginiuose, tapti aktyviems socialinių tinklų vartotojais.…

„Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre” (2017)

Viešoji įstaiga Surdologijos centras laimėjo Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkursą įgyvendinti Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013-2017 metų priemonių plano 1.1.6 priemonę „Teikti gestų kalbos vertėjų paslaugas Lietuvos kurčiųjų draugijoje, kurčiųjų reabilitacijos centruose ir Surdologijos centre“.

“Per meną – į darbą” (2016)

Remiantis A. Vaitkevičienės parengta programa “Dailės terapijos metodų taikymas neįgaliųjų įdarbinimo situacijoje” (2008, Šiaulių universitetas), meno terapija yra vienas iš metodų, kuris stiprina žmonių Aš-veiksmingumą, pozityvų savęs vertinimą, kūrybiškumą, spontaniškumą, atsivėrimą pasauliui. Šis metodas – tai asmenybės lavinimo būdas, puikiai pritaikomas klausos negalią turintiems asmenims, kur dėl savo negalios jie nesijaus nelygiaverčiais grupės dalyviais.

„Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų kūrimas kurtiesiems” (2016)

LKD Kauno teritorinė valdyba parengė projektą „Kvalifikacijos kėlimas: specializuotų kultūros paslaugų kūrimas kurtiesiems”. Šis projektas buvo skirtas specialistų dirbančių su klausos negalią turinčiais žmonėmis kvalifikacijos kėlimui, taip siekiant užtikrinti kurtiesiems teikiamų kultūrinių paslaugų kokybę bei gerinti jų prieinamumą. Projekto metu vyko specialistams skirtų mokymų ciklas ir konferencija.